ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 7: Poslušnosť ti prinesie dobré!
/