Pridaj sa k nám

Zapoj sa do tejto služby modlitebne, finančne či prakticky. Za každú pomoc budeme vďační.
PODPORIŤ finančnepomôcť prakticky

PODPORA

Na vašom dávaní záleží

Našou túžbou je prinášať Božie kráľovstvo (mladej) generácii hlavne v online priestore, no aj mimo neho. Nadväzujeme na projekt Z tmy do Svetla, kde prinášame jasné evanjelium cez skutočné príbehy ľudí. Následne sa na platforme CHANGED/ZMENENÍ učenícky ďalej venujeme tým, ktorí sa rozhodnú nasledovať Pána Ježiša Krista. Našou snahou je zasiahnúť čo najširšie publikum na sociálnych sieťach a cez mediálne kanály, aby sa evanjelium dostalo ku každému človeku na Slovensku (aj mimo neho).

Pozrite si viac o tom, čo robíme, tu:

Zachránených

Aktívnych učeníkov

Uzdravení

Videí, podcastov, grafík...

Osobných stretnutí

Pokrstených

Zasadených do zboru

Hodín venovaných službe

Fyzických skupiniek

Natočených sérií

Oslobodených

Súčasťou našej skupinky

Natočených videí

Online hovorov

Individuálnych hovorov

Finančná podpora

Budeme veľmi vďační, ak sa k nám pridáte a stanete sa spolu s nami súčasťou veľkého poverenia Pána Ježiša Krista, aby sme išli, kázali evanjelium všetkým ľuďom a činili učeníkov.

Každému ochotnému darcovi úprimne ďakujeme. Aj vďaka vašej podpore môžeme prinášať evanjelium Pána Ježiša Krista do médií a virtuálneho sveta, no aj fyzicky. Ste spolu s nami spolupracovníkmi na Božej vinici. Veľmi si to vážime. Bez vás by to bolo ťažko možné. Naša vďaka tiež patrí viacerým dobrovoľníkom, ktorí investujú do tejto služby svoj vzácny čas, energiu a zručnosti.

Momentálne materiálne potreby: počítač, kamera, financie potrebné na chod web stránky a ďalších kanálov, kde zverejňujeme obsah, technika, podpora práce tímu…

Jednorázová podpora

Ak by ste radi podporili službu CHANGED/ZMENENÍ + Z TMY DO SVETLA svojím darom jednorázovo, môžete tak urobiť na náš účet. Ďakujeme veľmi za každú podporu. Má to veľký zmysel.

TATRABANKA IBAN:
SK40 1100 0000 0029 1994 7813

Pravidelná podpora

Každý mesiac máme viac-menej fixné výdavky potrebné na chod celej služby. Či už ide o požičiavanie techniky potrebnej na nahrávanie, platenie poplatkov za chod webu, hostingu, výdavky spojené napríklad s cestovaním za ľuďmi, ktorí potrebujú osobnú pomoc a podobne. Vašou pravidelnou podporou nám umožníte sa tejto službe Bohu a Jeho kráľovstvu venovať naplno, čo je naším dlhodobým cieľom.

Chcem podporovať pravidelne

Po vyplnení formuláru Vám pošleme na email informácie ku pravidelnej podpore a takisto Vám raz za pár mesiacov pošleme informácie o tom, ako sme využili vaše financie.

Modlitebná podpora

Môžete sa modliť, aby sme boli vždy citliví na Boží hlas, aby sme vedeli priniesť plné biblické evanjelium mocným a aktuálnym spôsobom. Tiež sa môžete modliť za ochranu a požehnanie nášho tímu a ľudí, ktorých vedieme. V neposlednom rade sa môžete modliť, aby sme mali Božiu múdrosť pri vedení a vyučovaní tých, ktorých Boh zachránil.

Praktická pomoc

Ak sa chceš prakticky podieľať na tejto službe a máš vzťah s Pánom Ježišom, napíš nám prosím a my sa ti ozveme.