O nás

Pomôcť ľudom spoznať Boha a budovať ich pomocou Božieho Slova tak, aby boli ZMENENÍ.
Som tu novýChcem vás podporiť

O NÁS, NAŠA VÍZIA A CIEĽ

Pomôcť ľudom spoznať Boha a budovať ich pomocou Božieho Slova tak, aby boli ZMENENÍ.

Ako už názov hovorí, hlavným cieľom CHANGED/ZMENENÍ je pomôcť ľudom spoznať Boha a budovať ich pomocou Božieho Slova tak, aby boli ZMENENÍ. Chceme vidieť ľudí radikálne zmenených Bohom. Veríme, že skutočný nasledovník Ježiša je zmenený z vnútra na vonok a táto zmena je viditeľná, trvácna a skutočná. Svet ponúka množstvo motivačných sebazlepšení, ale skutočná zmena v živote človeka nepríde bez poznania Boha, Jeho slova a úprimného vzťahu s Ním. Toto je cesta na ktorú berieme tých, ktorí sa rozhodnú zobrať Boha vážne.

Naša Vízia & Cieľ

Našou túžbou je prinášať Božie kráľovstvo (mladej) generácii hlavne v online priestore, no aj mimo neho. Nadväzujeme na projekt Z tmy do Svetla, kde prinášame jasné evanjelium cez skutočné príbehy ľudí. Následne sa na platforme CHANGED/ZMENENÍ učenícky ďalej venujeme tým, ktorí sa rozhodnú nasledovať Pána Ježiša Krista. Našou snahou je zasiahnúť čo najširšie publikum na sociálnych sieťach a cez mediálne kanály. Využívame pri tom všetky formy písaného slova, hovoreného slova aj videa. Ako píše apoštol Pavol, všetkým som sa stal všetkým, aby som čím viacerých získal.

Náš tím

Médiá

Čomu veríme

Čomu veríme 

Veríme, že Biblia je Bohom inšpirované Božie slovo a je finálnou autoritou toho, čomu veríme a čo robíme. 

Veríme, že aj napriek tomu, že sa každý človek rozhodol ísť svojou vlastnou cestou, čo Biblia opisuje ako hriech a neposlušnosť voči Bohu, milujúci Boh prišiel s plánom, ako zachrániť strateného človeka.

Boh tak veľmi miloval ľudí, že za nás obetoval svojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, aby sme mohli mať odpustené hriechy, byť zmierení s Bohom a prijať dar nového, večného života s Ním.

Boh má so životom každého človeka svoj dobrý, špecifický plán a ten sa môže naplniť len keď má človek úprimný vzťah s Bohom, do ktorého sa dá vstúpiť skrze vieru v Ježiša Krista. “Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a srdcom veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ Rimanom 10:9

Ak si uvedomuješ svoj hriech a veríš, že Boh dal za teba svojho Syna, aby si mohol získať odpustenie hriechov, zmierenie s Bohom a nový večný život, popros Ježiša o odpustenie svojich hriechov a urob Ho Pánom svojho života, staň sa Jeho učeníkom. Takto sa staneš aj ty ZMENENÝM.

Veríme, že aj dnes je táto dobrá správa aktuálna na záchranu a zmenu každého života nezávisle od veku alebo sociálneho postavenia. “Ale tým, ktorí ho prijali dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno.“ Evanjelium Jána 1:12

Veríme, že večný život je poznať Boha a Ježiša Krista, ktorý je jedinou cestou k Bohu Otcovi. Toto poznanie nie je mystické, ale založené na Božom slove a vedení Svätým Duchom. 

Pod akú cirkev patríme

Changed / Zmenení nie je cirkev ani sa oficiálne neradí pod žiadnu denomináciu. Snažíme sa udržiavať dobré vzťahy s každým, kto úprimne miluje Ježiša, nezávisle od denominácie. Ľudí, ktorým sa venujeme, stále povzbudzujeme k tomu, aby sa stali súčasťou lokálnej cirkvi, kde žijú. Každý z nášho tímu má domov v nejakej miestnej cirkvi, kde patrí. 

Boží dokonalý plán

Boh stvoril človeka preto, aby s ním mal blízky vzťah. Nebolo to o náboženských praktikách ani žiadnych úkonoch. Boh sa prechádzal s človekom, hovoril s ním tak, ako hovorí priateľ s priateľom.

Hriech a neposlušnosť

Bola len jedna jediná vec, ktorú Boh človeku zakázal. Človek nemal jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Žiaľ, Eva sa nechala zviesť hadom, diablom, ktorý jej “predal” niečo, čo ona už dávno mala. Kvôli neposlušnosti, prišiel na svet hriech, ktorý oddelil človeka od Boha. Blízky vzťah, pre ktorý bol človek stvorený sa skončil, pretože Boh je dokonale čistý a nemôže k nemu prísť nič nečisté.

Ježišova láska a obeť

Boh tak veľmi miloval človeka, že prišiel s plánom, ako ho zachrániť a znova obnoviť tento blízky vzťah, ktorý bol stratený. Boh poslal na zem svojho jednorodeného syna, Ježiša Krista, ktorý na seba zobral ľudské telo a stal sa nám vo všetkom podobný, okrem toho, že nikdy neurobil nič zlé. Ježiš bol dokonale čistý, nikdy neurobil žiaden hriech. Boh dal Ježiša ako náhradu, výkupné za naše hriechy aby sme nemuseli zaplatiť za svoje hriechy smrťou, pretože odplatou za hriech je smrť. Ježiš zobral náš trest a stal sa Božím nástrojom zmierenia človeka a Boha. Nad Ježišom ale smrť nemá moc, keďže je Boh a keďže neurobil žiaden hriech. Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych.

Spasenie a záchrana

Ježišova obeť je postačujúca za všetky hriechy celého ľudstva, ale je platná len pre tých, ktorí ju príjmu. Nestačí o Ježišovi vedieť, ani chodiť do kostola, či žiť “dobrý” život. Nič z toho človeka nezachráni. Jedinou cestou k Bohu je prijatie Ježišovej zástupnej obete. Toto sa deje skrze modlitbu, keď si človek uvedomí svoju hriešnosť, poprosí Ježiša o odpustenie zlých skutkov a dá Ježišovi svoj celý život, aby mohol od Boha dostať dar nového večného života. V srdci sa verí na ospravedlnenie a ústami sa vyznáva na spasenie. Pri tejto modlitbe je dôležité, aby to človek vo svojom srdci myslel s Bohom vážne.

Večný život, požehnanie a sloboda

Všetci, ktorí prijali tento dar od Boha, Ježiša Krista, ako zástupnú obeť za svoje hriechy, dostali právo a moc stať sa deťmi Božími. Keď sa Ježiš stane Pánom tvojho života, vtedy budeš skutočne slobodný, získaš dobré veci od Boha a hlavne nový večný život a zmierenie s Bohom. Už tu na tejto zemi uvidíš a zažiješ obrovskú pozitívnu zmenu vo svojom živote. No ešte lepšie je to, že strach zo smrti stratí vládu nad tvojím životom. Vo svojom vnútri budeš zažívať, pokoj, radosť, naplnenie a uspokojenie, ktoré sa v ničom inom na zemi nedá nájsť. Čím viac sa budeš o Bohu učiť a osobne ho spoznávať, tým viac bude tvoj život naplnený a všetko začne dávať zmysel. Vzťah s Bohom je celoživotná cesta, na ktorú ťa Boh aj my spoločne pozývame.

A Ježiš mu povedal: Ja som cesta aj pravda aj život; nikto neprijde k (Bohu) Otcovi, len skrze mňa.
~Ev. podľa Jána 14:6

kto sme

Náš tím a vedenie

Lukáš a Miriam Jenčovci

Lukáš a Miriam Jenčovci

Zakladatelia

Obaja sme mali výsadu spoznať pána Ježiša Krista už v rannom veku a našou najväčšou životnou túžbou sa stalo rozširovanie Božieho kráľovstva tak, ako to opisuje Božie slovo. Obaja sme individuálne dlhší čas viedli menšie učenícke skupiny ľudí, kde sme vyučovali. Taktiež sme dostávali priestor na službu slovom v spoločenstvách, kde sme patrili. Naše srdce Boh špeciálne nasmeroval na záchranu stratených so silným dôrazom na učenícku službu, z čoho vznikli aj projekty CHANGED/ZMENENÍ a Z TMY DO SVETLA.

Lukáš miluje vyučovať Božie slovo a sledovať zmenu, ktorú to prináša pod pomazaním Svätého Ducha. Leží mu na srdci, aby veriaci boli vystrojení a dorástli do plnosti Krista. Miriam tvorí piesne a vedie chvály a vyučuje Božie slovo s dôrazom na systematické vyučovanie. Rada prináša Božiu konkrétnu víziu z neba na zem pre určité obdobia či ľudí.

Vo voľnom čase radi cestujeme, športujeme, vymýšľame nové kreatívne veci a rozprávame sa o Bohu a Jeho Kráľovstve. 

Jaroslav

Jaroslav

Písomné zamyslenia a administratíva

Svoj život som Kristovi odovzdal, keď som mal 18 rokov a v CHANGED mám na starosti prípravu zamyslení na rôzne témy. Vo voľnom čase rád cvičím v posilke a učím sa hrať na gitaru. Pracujem ako programátor embedded systémov – to je to, keď sa ťa chladnička opýta, ako sa dnes máš.
Kristián

Kristián

Správa sociálnych sieí

Znovuzrodil som sa pred skoro dvomi rokmi, keď som mal ešte 16 rokov a odvtedy sa môj život radikálne zmenil. Spoznal som Boha, v ktorého som skôr neveril. Teraz moje srdce horí pre Neho a to je to, čo má napĺňa. Najviac ma baví to, že môžem slúžiť spôsobom, ktorým ma On sám povolal, ukazovať ľuďom podstatu a zmysel života, ktorým je podľa mňa láska a poznanie Božej osobnosti. 

Jozef

Jozef

Strih a úprava videí

Volám sa Jozef, mám 22 a som z Košíc. Pána Ježiša poznám odmalička a v roku 2015 som sa dal pokrstiť a prijal som Ducha Svätého. V CHANGED/ZMENENÍ dávam verše z Biblie na Instagram storky a videá na TikTok. Baví ma strihanie videí a práca s videom.

Marcela

Marcela

Jazyková korektúra

Som študentka vysokej školy v Bratislave.  Spoznala som Pána Ježiša v 14 rokoch, ale reálne som sa obrátila pred pár rokmi na Campfeste. Mám na starosti úpravu a štylistiku textu v rámci CHANGED, no taktiež mentorujem mladých ľudí. Vo svojom voľnom čase rada čítam, trávim čas s ľuďmi, cestujem, spoznávam históriu a kultúru.
Timotej

Timotej

Správca podcastov

Volám sa Timo Šinkovic, mám 19 rokov a žijem v Bratislave. Obrátil som sa pred piatimi rokmi, a je to najlepšie rozhodnutie aké som kedy spravil a aké kedy urobím. Pre CHANGED/ZMENENÍ nahrávam youtube videá na Spotify. Som vďačný, že túto službu môžem robiť pre Boha

Jakub

Jakub

Modlitebník

Ahojte, volám sa Jakub. Som študentom fyzioterapie v Košiciach. Spoznal som Pána Ježiša, keď som mal 17 rokov. Mám na starosti modlitebnú službu v rámci CHANGED. Vo svojom voľnom čase sa venujem hraniu športov, turistike a čítaniu kníh.