ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 55: Boh ti vie ukázať, akú máš hodnotu
/