ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 52: Ak chceš poznať Boha, najprv poznaj jeho Slovo
/