ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 49: Neumývaj ľuďom hlavu, ale nohy
/