ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 48: Zapieraš Ježiša kvôli strachu z ľudí?
/