ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 47: Náhoda, energia? Priznaj si, že to bol Boh
/