ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 46: Ži v svetle Božieho slova a nie svojich prežitkov
/