ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 43: Priznaj si svoju pýchu
/