ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 39: Boh ťa neodsudzuje, ale neži dvojitý život
/