ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 32: Boh hľadá príhovorcov!
/