ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 31: Nestačí povedať "aj ja verím"!
/