ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 30: Radosť pánova je tvojou silou!
/