ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 28: Aj keď ťa ľudia nedocenia, Boh ťa vidí!
/