ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 27: Aj malé klamstvo môže mať veľké dôsledky!
/