ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 26: Neber slávu iného - Ucti si tých, čo ťa viedli.
/