ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 24: Je dôležitejšie, kým si vo svojom vnútri, ako to, aký si navonok
/