ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 23: Neriaď sa pocitmi a okolnosťami!
/