ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 20: Buď človekom nádeje a vytrvalosti!
/