ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 17: Nikdy neostávaj sám!
/