ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIE 16: Boh nemá radosť z trápenia!
/