VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Vyučovanie: Judsko-Izraelskí králi | Kráľ Šalamún 1 - Keď ani múdrosť nestačí
/