VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Vyučovanie: Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Šalamún 2: Správne rozhodnutie
/