ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľovná Atália: Nedovoľ ľuďom, aby ťa zastrašovali a manipulovali
/