VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Zimri
/