VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Rechabeám: Nechoď za Bohom len keď niečo potrebuješ
/