VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Omri - Tvoje rozhodnutia ovplyvnia ďalšiu generáciu
/