VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Nádab: Nerob v živote veci, ktoré ťa ničia
/