VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Jozafat: Kto sú tvoji priatelia?
/