ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Jorám: Tvoja rodina ťa mohla ovplyvniť, ale je na tebe, ako budeš žiť
/