ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Joas: Váž si tých, ktorí ťa viedli za Bohom
/