VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Joas: Boh ti chce pomôcť a zachrániť ťa
/