ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Jehu: Prečo nežiť s rozdeleným srdcom
/