ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Jehorám: Kto sú tvoji priatelia?
/