VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Jehoachaz: Neexistuje nič také, ako "môj vlastný boh", Boh je jeden
/