VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Aza: Spoliehaj sa na Boha, nie na človeka
/