ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Achaziáš, syn Achabov: Hľadaj odpovede u Boha, nie v okultizme
/