ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Achaziáš: Akých radcov máš v živote?
/