ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Achab 2: Nechoď vlastnou cestou, počúvaj čo ti hovorí Boh
/