VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Abijám: Boh nám dáva dobré veci aj keď si to nezaslúžime
/