VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Zachariáš, Šallúm, Menahem, Pekachiáš: Spoj svoj život s Bohom
/