VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Manasses: Pokor sa a Boh ťa zachráni
/