VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Hozeáš: Chceš mať víťazný život?
/