VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Ezechiáš 3. časť: Boh je lepší než si myslíš
/