VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Cedekiáš: Nespoliehaj sa na svoju rozumnosť, ver Bohu!
/