VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Amaziáš: Poslušnosť je najviac, čo môžeš Bohu dať
/