ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Judsko-Izraelskí králi I Kráľ Achab 1: Ktorý Boh je ten pravý?
/