VYUČOVANIA
VYUČOVANIA
Judsko-Izraelskí králi | Achaz: Kráľ, ktorý si nedal povedať
/