ZAMYSLENIA
ZAMYSLENIA
Zamyslenie 53: Ak si sa stratil, Ježiš je stále tvoj pastier
/